Křesťanská základní a mateřská škola

Základní informace

Školské zařízení zahájilo svou činnost 2. 9. 2013. Mateřská škola navázala na dlouholetou práci s předškolními dětmi ve Středisku křesťanské pomoci Klubíčko v Litoměřicích.

» Více...

Zápis do ZŠ

Zápis do úplně první třídy naší nové školy bude probíhat od 16.4. 2020. Ve třídě bude okolo 10 dětí.

» Více...