Ceník MŠ 2020 / 2021

Docházka v týdnu Cena za měsíc
  Dítě od 3 let Dítě do 3 let
1 den 600 Kč 1100 Kč
2 dny 1200 Kč 2200 Kč
3 dny 1800 Kč 3300 Kč
4 dny 2200 Kč 4000 Kč
5 dní 2500 Kč 4600 Kč

Sourozenec má slevu 25%.
Dítě s odkladem školní docházky platí plné školné.
Polodenní docházka je možná jen v případě kombinace s jiným dítětem.
Při dlouhodobé nepřítomnosti dítěte ve školceje možno snížit školné na 1400 Kč.