Ceník 2017/2018

Docházka v týdnu Cena za měsíc
  Dítě od 3 let Dítě do 3 let
1 den 500 Kč 800 Kč
2 dny 900 Kč 1600 Kč
3 dny 1350 Kč 2400 Kč
4 dny 1600 Kč 2800 Kč
5 dní 1900 Kč 3400 Kč

Částečná docházka je možná ve výjimečných případech.
Sourozenec má nárok na poloviční školné.
Dítě s odkladem školní docházky, zapsané u nás již v roce 2016/2017, má nárok na poloviční školné.