ESIF

ESIF logo

Evropská unie v rámci ESIF a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání podpořila projekt MŠ, který zahrnuje vzdělávání učitelek MŠ v rozvoji čtenářské pregramotnosti dětí a ve specifické práci pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ.

Rovněž v rámci tohoto projektu jsme obdrželi personální podporu – školního asistenta.