O školce

Základní informace

Školské zařízení zahájilo svou činnost 2. 9. 2013. Mateřská škola navázala na dlouholetou práci s předškolními dětmi ve Středisku křesťanské pomoci (SKP) Klubíčko v Litoměřicích. Mateřská škola má 2 třídy s kapacitou 25 dětí. Škola je pro děti ve věku od 2 let. Je otevřena všem dětem bez rozdílu. Jde o školu... » Více...