O nás

Zápis do MŠ

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 probíhá do 3.5. K dispozici je 6 volných míst. Více informací naleznete zde , kritéria jsou tady . Formuláře pro zápis jsou níže:» Více...

Zápis do ZŠ

Zápis do ZŠ pro školní rok 2021/22 Milí rodiče, zápis do 1. třídy v Křesťanské ZŠ Litoměřice probíhal v termínu 15. až 29. dubna 2021. Je ale dále možné se hlásit. Je určen pro děti narozené do 31. 8. 2015. Níže najdete potřebné dokumenty k zápisu.» Více...

Výsledky zápisu do ZŠ

Č. j.: ZS 125/2021 Zápis do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2021 - 2022: Rozhodnutí o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Křesťanské ZŠ a MŠ Litoměřice bylo uděleno dětem s těmito registračními čísly: 151, 152. Rozhodnutí o odkladu školní docházky bylo uděleno: 293, 294, 295 . Usnesení o přerušení... » Více...

Základní informace

Školské zařízení zahájilo svou činnost 2. 9. 2013. Mateřská škola navázala na dlouholetou práci s předškolními dětmi ve Středisku křesťanské pomoci (SKP) Klubíčko v Litoměřicích. Mateřská škola má 2 třídy s kapacitou 25 dětí. Škola je pro děti ve věku od 2 let. Je otevřena všem dětem bez rozdílu. Jde o školu... » Více...