O školce

Základní informace

Školské zařízení zahájilo svou činnost 2. 9. 2013. Mateřská škola navázala na dlouholetou práci s předškolními dětmi ve Středisku křesťanské pomoci (SKP) Klubíčko v Litoměřicích. Mateřská škola má 1 třídu s kapacitou 24 dětí, které se při výuce dělí dle potřeby a zralosti na 2 pracovní skupiny. Škola je pro děti ve... » Více...