Den otevřených dveří

Den otevřených dveří proběhne 9.března 2021 od 14 do 18 hodin.
Druhá možnost bude 6. dubna od 16 do 18 hodin. 

Po předchozí telefonické dohodě s ředitelkou na čísle 774 258 245 si můžete rezervovat čas a prohlédnout prostory školy.

S učitelkou budoucích prvňáčků je možno spojit se přes videokonferenci - přímo ve třídě. Pokud chcete hovořit s učitelkou z domova, dáme Vám link na videohovor v době zápisu.

Nabídka ZŠ

  • ŠKOLA RODINNÉHO TYPU
  • BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ PRO VAŠE DÍTĚ
  • PODPORA ROZVOJE JEDINEČNOSTI VAŠEHO DÍTĚTE A JEHO SCHOPNOSTÍ
  • ROZVOJ KRITICKÉHO MYŠLENÍ ŽÁKŮ
  • VYUŽITÍ MODERNÍCH TRENDŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ
  • POMOC PŘI HLEDÁNÍ HODNOTOVÉ ORIENTACE V ŽIVOTĚ
  • PORADENSKÉ SLUŽBY DOSTUPNÉ V RÁMCI ŠKOLY
  • PREVENCE SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝCH JEVŮ V TŘÍDNÍCH KOLEKTIVECH (PREVENTIVNÍ PROGRAMY, KOMUNITNÍ KRUHY)
  • KOMUNIKACE S ODBORNÝMI INSTITUCEMI (PPP, SPC, OSPOD, KLINICKÁ PRACOVIŠTĚ...)
  • ŠKOLNÍ DRUŽINA