Výsledky zápisu 2018/2019

Čj.11/2018
V Litoměřicích, 21. 5. 2018

Seznam přijatých a nepřijatých dětí pod registračními čísly

 

Zápis nových dětí pro školní rok 2018-2019 se konal 3. května.

MŠ nabízela 3 volná místa.

Během správního řízení se uvolnilo 1 místo odchodem předškoláka do přípravné třídy. Avšak jiné dítě zažádalo o odklad školní docházky. Uvolnilo se také částečné místo – 2 dny v týdnu.

MŠ tedy přijímá pro nový školní rok 3 děti na celkovou docházku a 1 dítě na částečnou docházku, a to 2 dny v týdnu.

 

01   přijato
03   přijato
07   přijato
10   přijato na částečnou docházku – 2 dny v týdnu
02   nepřijato
06   nepřijato
05   nepřijato
04   nepřijato

 

Hana Kimmerová, DiS.

ředitelka školy