Výsledky zápisu nových dětí

Zápis nových dětí pro školní rok 2017-2018 se konal 2. května.
MŠ nabízela 7 volných míst, dostavilo se 7 dětí.
MŠ přijímá děti, kterým byla přidělena tato registrační čísla:

 

1. 50
2. 52
3. 53
4. 54
5. 51
6. 55
7. 56

 

V Litoměřicích 9. 5. 2017

Mgr. Marcela Andršová