Výsledky zápisu do ZŠ

Č. j.: ZS 7/2020

Zápis do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2020 - 2021:

Rozhodnutí o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání na Křesťanské ZŠ
a MŠ Litoměřice bylo uděleno dětem s těmito registračními čísly:

02, 03, 04, 05, 01

Rozhodnutí o odkladu školní docházky bylo uděleno: 0
Usnesení o přerušení správního řízení: 0

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí podle § 183 školského zákona za oznámená.
Datum zveřejnění: 22. 4. 2020

Hana Kimmerová, DiS.
Ředitelka školy

Případní zájemci o naši ZŠ se mohou i nadále hlásit na telefonu 731 630 684.