Základní informace

 Školské zařízení zahájilo svou činnost 2. 9. 2013. Mateřská škola navázala na dlouholetou práci s předškolními dětmi ve Středisku křesťanské pomoci (SKP) Klubíčko v Litoměřicích.
Mateřská škola má 2 třídy s kapacitou 25 dětí. Škola je pro děti ve věku od 2 let. Je otevřena všem dětem bez rozdílu. Jde o školu rodinného typu.
MŠ je založena na fungující spolupráci rodič – dítě – učitel, respektuje individuální přístup ke každému dítěti. 
V září 2019 byla zkolaudována první třída křesťanské základní školy, která první žáky přivítá v roce 2020. 

Budova, kde škola sídlí, patří Evangelické církvi metodistické (ECM). Nachází se v centru města, v blízkosti dopravního hřiště, plaveckého bazénu a v blízkosti parku, což umožňuje volnost pohybu při vycházkách.
Výhodou je oplocená travnatá zahrada se stromy, které poskytují stín, a s hracími prvky, které splňují dané normy. Vydlážděný prostor před vchodem do budovy umožňuje dětem pohyb na odstrkovadlech, koloběžkách a malování křídami.